top of page

VÅRA TJÄNSTER

Service - Avlopp
Service
Service

VVS-service utför underhåll, reparationer och installationer av VVS-system i hem, företag och offentliga byggnader. Det omfattar allt från rörinstallationer och reparation av värmesystem.

Vatten och avlopp
Avlopp och rör

Våra vatten- och avloppsinstallationer är skräddarsydda för att möta dina specifika behov. Vi lyssnar på dina önskemål och erbjuder expertis för att säkerställa att din installation är effektiv, pålitlig och anpassad efter din livsstil och budget.

Värmepumpr-rådgivning
Värmepumpar
Värmepumpar

Bergvärme är en miljövänlig uppvärmningsmetod som utnyttjar den naturliga värmen i berggrunden för att värma upp hus och hushållsvatten. För att installera bergvärme borras hål i marken där en vätska cirkulerar och tar upp värme från berget. Denna värme överförs sedan till en värmepump som använder värmen för att värma upp huset. Denna metod ger långsiktiga besparingar på energikostnader och minskar koldioxidutsläppen.

Du väljer pump så fixar vi resten, välj mellan Vaillant, Nibe och Thermia.

Rådgivning
Rådgivning

Rådgivning inom VVS innebär att vi ger professionella råd och rekommendationer för att optimera VVS-system. Allt ifrån energieffektiva lösningar till val av lämplig utrustning och underhållsrutiner. Vårt mål är att säkerställa långsiktig funktion och kostnadsbesparingar.

Rådgivnig
AVLOPPRÖR
bottom of page